Прорахунок

Умови надання послуг з міжнародної доставки

1. Визначення та скорочення

1.1. Міжнародна експрес-накладна (надалі – МЕН) – номерний товаросупровідний документ, який є договором на перевезення кожного окремого міжнародного експрес – відправлення та містить інформацію про Відправника, Одержувача, вміст і вагу міжнародного експрес-відправлення (надалі – відправлення).

1.2. Інвойс – це документ, що надається продавцем покупцеві та містить перелік товарів, їх кількість і ціну, за якою вони поставлені покупцеві, формальні особливості товару (колір, вага ті інші), умови поставки і відомості про відправника та одержувача.

1.3. Міжнародне експрес-відправлення (далі – МЕВ або Відправлення) – належним чином упаковані міжнародні відправлення з документами чи товарним вкладенням (крім заборонених законодавством України або країни призначення до переміщення через митний кордон), які приймаються, обробляються, перевозяться будь-яким видом транспорту за міжнародним транспортним документом з метою доставки одержувачу прискореним способом у визначений строк.

1.4. Замовник – платник послуг з міжнародної експрес-доставки (перевезення) та / або послуг з митного оформлення МЕВ.

1.5. Відправник – фізична або юридична особа, що вказується в МЕН в якості відправника.

1.6. Одержувач – фізична або юридична особа, що вказується в МЕН в якості одержувача.

2. Загальні положення

2.1. Ці Умови надання послуг GLOBALPOST (далі – Умови) застосовуються (є невід’ємною частиною) до всіх договорів про надання послуг з міжнародної експрес-доставки, укладених між GLOBALPOST і фізичними або юридичними особами та регулюють порядок надання комплексу послуг, пов’язаних з міжнародною експрес-доставкою відправлень з / на територію України. Умови застосовуються в тій версії, яка діє на момент передачі МЕВ для надання послуг GLOBALPOST. Актуальна версія Умов публікується на веб-сайті Виконавця за адресою: https://globalpost.ua (надалі – Сайт) і набирає чинності з дня її публікації. Виконавець має право в односторонньому порядку переглянути (змінити) ці Умови.

2.2. Замовник зобов’язаний час від часу перевіряти Умови. Здійснення Замовником дій, передбачених п.2.3 Умов розцінюється як безумовна згода та прийняття Замовником нової версії Умов.

2.3. В питаннях необхідної документації, списку заборонених товарів тощо, дані Умови регулюються законодавством країн Відправника і Одержувача.

2.4. GLOBALPOST вправі залучати третіх осіб на власний розсуд для виконання своїх зобов’язань перед Замовником, а також вправі самостійно обирати або змінювати вид транспорту, маршрут перевезення, порядок перевезення відправлення.

2.5. Недійсність будь-якого з положень цих умов не тягне за собою недійсність інших положень, а також умов перевезень в цілому.

3. Види, вага та допустимі габарити відправлень

3.1. При міжнародній доставці виділяються 2 типи відправлень:

3.1.1. Відправлення документального характеру – ділові папери, письмова кореспонденція ділова чи приватна, авіаквитки, а також будь-які повідомлення, інформація або дані на будь-яких носіях інформації (паперових чи електромагнітних, у тому числі на дискетах, компакт-дисках, плівках тощо), що не мають комерційної цінності та заявленої вартості й не містять інформації, переміщення якої через митний кордон заборонено законодавством або на переміщення якої потрібні дозволи відповідних державних органів відповідної країни. Детальний перелік вмісту, що вважається документами, поданий на Сайті.

3.1.2. Вантаж – відправлення, вмістом якого є предмети, речі, майно, товари чи матеріали із заявленою вартістю. Таке відправлення обов’язково супроводжується Інвойсом, підлягає митному оформленню як в країні відправлення, так і в країні призначення та може бути застраховане. Забороненими до приймання відправленнями вважаються такі, вміст яких знаходиться на Сайті.

3.2. Вартість доставки МЕВ визначається за тарифами, в гривнях, згідно з типом відправлення, країною відправлення та одержання, зоною доставки, вагою та обраною послугою.

3.3. У випадку, якщо відправлення повинно транспортуватися лише за певних умов, не заборонених даними Умовами, або їх вага чи габарити більші за обмеження для стандартного формату (1000 кг і 120см*80см*200см), доставка таких МЕВ можлива лише за попереднім узгодженням, а терміни та вартість можуть відрізнятися від поданих у тарифі. Виконавець має право відмовити у прийманні відправлень, умови транспортування яких не може задовольнити. У випадку, якщо Відправник попередньо не повідомив про необхідні умови доставки відправлення, Виконавець не відповідає за наслідки при недодержанні даних умов.

3.4. Фактична вага визначається шляхом зважування відправлення на вагах.

3.5. Об’ємна вага визначається вимірюванням габаритів відправлення за формулою: ОБ’ЄМНА ВАГА [КГ] = Довжина [см] × Ширина [см] × Висота [см] / 5000

3.6.Розрахунок вартості за перевезення відправлення відбувається по більшому значенню з об’ємної та фактичної ваги, якщо не зазначене інше, в залежності від типу сервісу (послуги).

3.7. Вага відправлення може бути перевірена представником GLOBALPOST та змінена у випадку її невідповідності із заявленою. Вартість відправлення, в свою чергу, також може бути збільшена. За запитом Відправника / Одержувача GLOBALPOST може надати інформацію про зміну вартості у зв’язку з контрольним зважуванням. Контрольна вага зазначається в МЕН працівником GLOBALPOST. На Сайті відображається більша одиниця ваги.

4. Упаковка відправлень

4.1. Відправник несе повну відповідальність за забезпечення належної внутрішньої та зовнішньої упаковки відправлення, з метою достатнього захисту його вмісту від ризиків пошкодження, що виникають при транспортуванні, обробці та сортуванні з використанням автоматизованого сортувального обладнання (в т.ч. можливого падіння з висоти 80 см.) та автоматичних пристроїв для завантаження, перевантаження та розвантаження, а також при необхідності, від різних кліматичних умов. Упаковка повинна виключати можливість доступу до вмісту відправлення не залишаючи слідів розкриття. Відправник несе повну відповідальність за дотримання вищезазначених вимог до пакування відправлення.

5. Заборонені до транспортування відправлення

5.1. Виконавець не приймає до транспортування МЕВ, вміст яких складають заборонені та небезпечні предмети. Актуальний перелік небезпечних, заборонених та таких, що не приймаються до транспортування відправлень розміщується на Сайті: https://globalpost.ua/zapreshhennyj-k-perevozke-gruz/ . Відправник зобов’язується час від часу перевіряти та звірятися із вказаним переліком.

5.1.1. У випадку пересилання МЕВ, вміст яких може вважатися об’єктом матеріальної та духовної культури, що має художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягає збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України, обов’язок доведення, що вміст такого МЕВ не являється культурною цінністю, покладається виключно на Одержувача або Відправника та за його рахунок;

5.1.2. У випадку пересилання МЕВ, вміст яких може вважатися холодною зброєю, обов’язок доведення, що вміст таких МЕВ не є холодною зброєю, покладається виключно на Одержувача або Відправника та за його рахунок;

5.1.3. У випадку пересилання МЕВ, вміст яких вимагає надання та / або отримання дозволів Міністерства охорони здоров’я України (далі – МОЗ України), обов’язок отримання будь-яких дозволів МОЗ України, необхідних для митного оформлення, покладається виключно на Одержувача або Відправника та за його рахунок.

5.2. Передаючи відправлення для транспортування GLOBALPOST, Відправник підтверджує що відправлення не містить небезпечних або заборонених до перевезення предметів у відповідності до цього розділу. GLOBALPOST не перевіряє чи підлягає відправлення особливим умовам перевезення. У разі виникнення у Відправника сумнівів стосовно збереження відправлення в процесі транспортування, Відправник повинен поінформувати GLOBALPOST та звернутися із запитом (офіційним листом) щодо можливості перевезення Відправлення з урахуванням особливостей Відправлення. Якщо Відправник не поінформував GLOBALPOST про зазначені особливості, шляхом направлення офіційного листа, вважається, що Відправлення не містить предметів, які є небезпечними, забороненими або такими, що не допускаються до перевезення Виконавцем.

5.3. Відправник несе відповідальність за будь-які прямі або непрямі збитки, що виникають у зв’язку з відвантаженням Відправлень, які не допускаються до транспортування згідно з цим розділом або у випадках, коли GLOBALPOST не було належним чином поінформовано про особливості транспортування Відправлення.

5.4. У разі порушення Відправником умов, зазначених у п. 5.1 цих Умов, або умов повідомлення, описаних у п. 5.2, будь-яка відповідальність за втрату або пошкодження з боку GLOBALPOST виключається.

5.5. GLOBALPOST залишає за собою право, без будь-якої відповідальності та подальших претензій зі сторони Замовника, відмовитися приймати або зупинити надання послуги щодо небезпечних для перевезення або заборонених законодавством, правилами GLOBALPOST чи правилами третіх осіб (що залучаються GLOBALPOST для виконання своїх зобов’язань перед Замовником) відправлень.

5.6. Якщо Відправник передає GLOBALPOST відправлення, яке не відповідає будь-якому обмеженню або умові, викладеним в цих Умовах, без письмової згоди GLOBALPOST, GLOBALPOST не відшкодовує будь-які збитки, які Відправник може понести в зв’язку з перевезенням GLOBALPOST такого вантажу, включаючи провізну плату.

6. Перевірка безпеки відправлень

6.1. GLOBALPOST має право здійснювати перевірку відправлень на предмет їх відповідності умовам безпеки та відсутності заборонених до транспортування предметів згідно п. 5.1. цих Умов. Перевірка безпеки здійснюється шляхом використання рентгенівських променів або, якщо є підстави вважати, що вміст певного відправлення підлягає виключенню з транспортування, – шляхом розкриття відправлення. Відправник безумовно погоджується з такими перевірками безпеки відправлень. Час перевірки безпеки відправлень не включається в стандартний термін доставки.
6.2 Якщо за результатами перевірки безпеки відправлення, яка передбачала розкриття відправлення виявлено, що вміст не є небезпечним або забороненим до перевезення, таке відправлення належним чином упаковується та продовжує рух на адресу Одержувача.

6.3. Якщо під час перевірки безпеки відправлення буде з’ясовано, що вміст відправлення є таким, що заборонений, небезпечний або не допускається до перевезення, GLOBALPOST має право відмовитися від подальшого транспортування такого відправлення з обов’язковим інформуванням Відправника про таку відмову. Відправник повинен негайно здійснити забір Відправлення за власний рахунок. Якщо Відправник не витребує відправлення протягом п’яти робочих днів, застосовуються п. 11.13 цих Умов. Якщо вміст Відправлення вказує на ознаки вчинення кримінального правопорушення, GLOBALPOST має право повідомити про це правоохоронні органи або інші компетентні органи державної влади.

6.4 GLOBALPOST не несе відповідальності за прямі або не прямі збитки, які спричинені пошкодженнями в результаті перевірок безпеки відправлень, відповідно до умов цього розділу.

7. Інформація, необхідна для оформлення відправлень

7.1. Усі МЕВ супроводжуються транспортним документом міжнародна експрес-накладна, що містить наступну інформацію:

Інформація про Відправника:
Для юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців – назва, адреса*, П.І.Б., номер мобільного телефону контактної особи.
Для фізичних осіб – П. І. Б., адреса*, номер телефону. Країна та місто відправки відправлення. Індекс або ZIP-код адреси відправлення.

Інформація про Одержувача:
П. І. Б., адреса*, номер телефону. Країна та місто доставки одержання. Індекс або ЗІП код адреси одержання.

Інформація про відправлення:
-Кількість вантажних місць.
-Фактична вага та габарити відправлення.

7.2. Для відправлень з типом «Вантаж» мають бути оформлені проформа-інвойс або комерційний інвойс. Ці документи обов’язково повинні бути затверджені підписом**** (для фізичних осіб) чи печаткою Відправника (для юридичних осіб). Комерційний інвойс оформлюється Відправником і повинен бути роздрукованим на офіційному бланку юридичної особи і затверджений фірмовою печаткою (за наявності) та підписом головного бухгалтера і керівника.

7.3. Замовник повинен надати додаткові документи, що вимагаються митними органами країни Відправника або Одержувача в обов’язковому порядку.

7.4. Всі дані повинні бути надані англійською та / або мовою країни Одержувача та / або Відправника, якщо це вимагається митними органами країни Одержувача та / або Відправника (в іншому випадку Замовник погоджується з автоматичними перекладом та транслітерацією).

7.5. За запитом державних органів, при митному оформленні, Відправник чи Одержувач повинен надати додаткові документи та / або інформацію про товари, що переміщуються у Відправленні, а також про особу Відправника чи Одержувача.

7.6. Відправник несе відповідальність за дійсність, повноту і точність інформації про товари, що переміщуються у Відправленні, внесених у МЕН, та за забезпечення того, щоб на усіх пакуваннях МЕВ були вказані дійсні, повні та точні контактні реквізити Відправника та Одержувача. Відправник відповідає за те, щоб МЕВ були належним чином упаковані, позначені та марковані, щоб їхній описаний та класифікований вміст супроводжувався такою документацією, яка може (у кожному випадку) знадобитися для їх перевезення, а також дотримувалися усіх вимог цих Умов та чинного законодавства.

8. Умови прийому відправлень

8.1. Відправник та/або Замовник зобов’язаний повідомити Одержувачу номер МЕН, орієнтовний термін доставки, про можливе нарахування та розмір мита, яке може бути сплачене в результаті доставки МЕВ в країну призначення.

9. Умови одержання відправлень

9.1. GLOBALPOST може доставити вантаж одержувачу, вказаному в МЕН, або будь-якій іншій особі, яка видається такою, що має право прийняти МЕВ від імені одержувача (наприклад, особи у тому ж приміщенні, що й одержувач, або сусіди одержувача), за винятком випадків, коли є підстави сумніватися у праві такої особи приймати доставку. Підпис такої особи свідчить про надання послуг (виконання обов’язків) GLOBALPOST у повному обсязі. GLOBALPOST не зобов’язане перевіряти особу одержувача (наприклад, запитувати документи, що посвідчують особу).

9.2. Якщо спроба доставки відправлення виявилася невдалою, GLOBALPOST має право використовувати будь-які альтернативні методи доставки. Такі альтернативні методи включають, але не обмежуються наступним: переадресацією доставки на альтернативну адресу; дозволом водієві залишити МЕВ в приміщенні Замовника; зміні сервісу, обраного Відправником, або дати доставки; доставкою відправлення особі, що знаходиться по сусідству з одержувачем в тій же будівлі та яка готова прийняти доставку. Якщо по сусідству або в тій же будівлі не знаходиться жодної особи, будь-якій особі, що знаходиться в сусідній будівлі (яка, однак, не повинна бути далі ніж 50 м), або доставити відправлення до найближчого відділення.

9.3. Замовник/Відправник відмовляється від будь-яких претензій, що можуть виникнути до GLOBALPOST, якщо GLOBALPOST діяла у відповідності до інструкцій, отриманих від Одержувача. GLOBALPOST або його партнери/контрагенти можуть використовувати електронні пристрої для підтвердження доставки і відправник погоджується, що він не заперечуватиме, коли GLOBALPOST посилатиметься на роздруковану копію підпису Одержувача, що отриманий і зберігається у електронній формі.

10. Додаткові послуги та сервіси

10.1. Сервіс «Відстеження відправлення» передбачає можливість відстежити за номером експрес накладної (за номером замовлення) місцезнаходження відправлення в будь-який момент часу. Скористатися сервісом можна на Сайті, ввівши в функціональне вікно номер замовлення або МЕН.

11. Зберігання

11.1. Кількість днів «безкоштовного» зберігання (вартість зберігання врахована у вартості доставки) з моменту прибуття відправлення на пункт видачі, а також кількість гарантованих спроб доставки відправлення при замовленні послуги відправлення «до адреси», що забезпечує GLOBALPOST, визначається окремою країною Одержувача.

11.2. В залежності від країни, після останнього дня безкоштовного зберігання (останньої спроби доставки), відправлення повертається на склад GLOBALPOST для подальшого зберігання. Зберігання відправлення може бути подовжено з ініціативи Замовника. Максимальний термін зберігання відправлення в GLOBALPOST складає 30 календарних днів.

11.3. Одержувач повинен протягом строків (термінів), встановлених чинним законодавством відповідної країни та цими Умовами, провести митне оформлення відправлення самостійно або замовити відповідну послугу в партнеру GLOBALPOST. У випадку непроведення Одержувачем митного оформлення відправлення, GLOBALPOST залишає за собою право повернути таке відправлення Відправнику. При цьому витрати, пов’язані з поверненням відправлення, сплачуються та / або компенсуються Замовником.

12. Розкриття, повернення, використання та утилізація відправлень

12.1. Виконавець має право розкрити, повернути, використати на власний розсуд або утилізувати відправлення у відповідності до нижчезазначеного.

12.2. Виконавець має право розкрити відправлення для наступних цілей:
– З метою збереження вмісту пошкодженого відправлення;
– З метою ідентифікації одержувача або відправника, якщо це не може бути встановлено іншими способами;
– З метою усунення ризиків, які можуть бути спричинені відправленням, відносно будь-яких осіб або їх майна;
– З метою перевірки на предмет дотримання законодавчих вимог та розпоряджень органів державної влади.

12.3. Відправник несе відповідальність за відшкодування Виконавцю за всіх витрати, які понесені Виконавцем в результаті відкриття та / або використання та / або знищення та / або повернення відправлення із-за кордону.

12.4. Випадки, в яких не можливо доставити відправлення (в тому числі, але не виключно):
-Відправлення не доставлене на адресу після декількох спроб доставки.
-Вміст відправлення заборонений законодавством країни.
-Відправлення не розмитнене протягом 25 календарних днів.
-Складна політична ситуація країни.
-Відправлення з пошкодженням, що не підлягає подальшому транспортуванню.
-Отримано відмова одержувача від одержання відправлення.

12.5. У випадках, описаних вище (за виключенням заборонених, небезпечних та пошкоджених відправлень) GLOBALPOST за погодженням Замовника здійснює повернення чи утилізацію даного відправлення. При цьому Замовник зобов’язується сплатити будь-які понесені GLOBALPOST витрати у зв’язку з поверненням чи утилізацією.

12.6. Якщо погодження та гарантію оплати Замовника на повернення не одержані, впродовж 30 календарних днів після прибуття відправлення на склад GLOBALPOST, GLOBALPOST залишає за собою право розпоряджатися відправленням на власний розсуд без будь-якої відповідальності перед Відправником та Одержувачем.

13. Термніни доставки відправлень

13.1. Строки (терміни) доставки відправлень вказані в робочих днях від столиці до столиці і не включають день забору відправлення. Строки доставки є орієнтовними і не можуть бути розцінені, як чітко визначені та гарантовані, можуть відрізнятися від вказаних в МЕН чи на Сайті і не включають в себе:
– день передачі МЕВ до перевезення;
– вихідні дні;
– офіційні свята;
– дні, по яких банківські установи не працюють;
– тривалість (періоди) затримок, пов’язаних з перевіркою безпеки відправлень;
– строки митного оформлення відправлень;
– затримки, що викликані обставинами поза контролем Виконавця.

Виникли запитання?

Звертайтеся до професіоналів
Залиште свої дані і ми зв’яжемося з вами


    та прочитав(ла) політику конфеденціальності

    Для покращення роботи сайту та взаємодії з користувачами ми використовуємо cookie. Якщо Ви продовжите використовувати сайт, ми будемо вважати що Вас це влаштовує.